Category Uncategorized

Thể lệ chương trình 1

1. Tên chương trình: Heineken STARVERSE 2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc 3. Thời gian tham gia chương trình: Từ 00:00 ngày 23/09/2022 đến hết 23:59 ngày 09/12/2022 4. Đối tượng tham gia: Công dân có quốc tịch Việt…