DANH SÁCH TRÚNG GIẢI

STTNGƯỜI TRÚNG GIẢIGIẢI THƯỞNG
1User: maxtools
Phone: 093xxxx517
Địa chỉ: TP.HCM
CCCD: 079xxxxxx605
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 460L (RT47CB66868ASV)
2User: TienLK
Phone: 093xxxx905
Địa chỉ: Đồng Nai
CCCD: 075xxxxxx736
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 460L (RT47CB66868ASV)
3User: Phương Thảo
Phone: 093xxxx302
Địa chỉ: TP.HCM
CCCD: 075xxxxxx264
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 348L (RT35CB56448CSV)
4User: Tiến Lê
Phone: 085xxxx101
Địa chỉ: Đắk Lắk
CCCD: 066xxxxxx930
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 348L (RT35CB56448CSV)
5User: Thông Eric
Phone: 086xxxx071
Địa chỉ: Bình Thuận
CCCD: 060xxxxxx388
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 348L (RT35CB56448CSV)
6User: Minh Nhựt
Phone: 036xxxx457
Địa chỉ: Bình Dương
CCCD: 074xxxxxx432
01 cái Tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn đông trên, 348L (RT35CB56448CSV)
7User: Minhad
Phone: 090xxxx126
Địa chỉ: TP.HCM
CCCD: 079xxxxxx383
01 Camera Buy GO 3
8User: Tuyet5
Phone: 038xxxx994
Địa chỉ: TP.HCM
CCCD: 060xxxxxx302
01 Camera Buy GO 3